Sunday, March 6, 2011

ఇంట్లో గాజు వస్తువులు పగిలినప్పుడు

 ఇంట్లో గాజు వస్తువులు పగిలినప్పుడు
ఇంట్లో గాజు వస్తువులు పగిలినప్పుడు మెత్తగా ఉన్న బ్రెడ్‌తో నేలను తుడిస్తే ముక్కలన్ని అతు క్కుపోతాయి.

No comments:

Post a Comment

కూడలి: తెలుగు బ్లాగుల సమాహారం మాలిక: Telugu Blogs haaram logo jalleda logo